Ulița țigăniei

   Târgu Jiu, Ulița Băroi - azi strada Victoriei , înainte de 1877,( în stânga, Biserica Sfinţii Împăraţi, de peste stradă de magazinul Parângul ). Strada Victoria și-a primit numele după 1877, în cinstea Războiului de Independență, până atunci purtând numele de Vocia Jiului sau Ulița Ţiganiei în partea de nord și Ulița Băroi în partea de sud. Așa cum am amintit într-o postare anterioară, denumirea străzii de Ulița Tiganiei în partea de nord i-a fost atribuită cu un motiv bine întemeiat. La începutul secolului XIX, alături de case mari, boierești, existente aici, se aflau și bordeie acoperite cu paie sau coceni ale țiganilor robi. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, odată cu dezrobirea lor, reforma neavând și un plan de integrare socială, a făcut că încă o bună perioadă de timp, familiile romilor să muncească, aproximativ în aceleași condiții ”în ograda” boierilor, adică a vechilor stăpâni. Aspectul sărăcăcios al Uliţei Ţiganiei, ( în contrast cu al cochetelor străzi: Tudor Vladimirescu și Griviței, care erau străzile de primă importanţă ale orașului la acea vreme) avea să se schimbe în ultimul deceniu al secolului XIX, odată cu pavarea cu piatră cubică, construcția Primăriei peste drum de Biserica Catedrală și cu înflorirea negoțului care a dus la o dezvoltare rapidă a zonei. Vorbind acum de vechea Ulită a Ţiganiei care între timp devenise Calea Victoriei, o vom regăsi în perioada interbelică ca principala arteră comercială a Târgu Jiului de odinioară... Ţîrlea Ion - Târgu Jiu Odinioară )

Viziteză pagina de facebook

Acolo poți cunoaște și restul comunității