Dactilografie


   Birou de copiat acte - Târgu Jiu, strada Victoriei la începutul anilor `80. Centrul de copiat acte din imagine se găsea în apropierea actualului teatru Elvira Godeanu, în clădirea de lângă Simigerie al cărei colț se observă în partea stângă. Meseria de dactilografă este astăzi pe care de dispariție dacă nu cumva a dispărut deja. Dacă până la apariția "xerox-ului" copierea actelor se făcea la mașinile de scris, după noile progrese tehnologice acestea au devenit obiecte de decor. Centrele de copiat acte în care era omniprezent un zornăit metalic ce avea cadența unei mitraliere erau parte integrantă a fiecărui oraș. Mereu aglomerate, după cum se poate observa și în imagine, erau mici furnicare zornăitoare pe care erai nevoit să le frecventezi ori de câte ori te împingea nevoia. În perioada comunistă orice mașină de scris trebuia declarată și trecută în evidența miliției, pentru că astfel posesorii erau monitorizați să nu cumva să o folosească pentru realizarea de materiale "subversive" îndreptate împotriva sistemului. Orice astfel de activitate te putea transformă într-un "dușman al poporului", fapt care se pedepsea cu ani grei de închisoare. Țin minte în clasa a V-a, în una din zile, de cum a a intrat în clasa profesorul de română ne-a cerut să scoatem o foaie de hârtie și ne-a pus să scriem după dictare vreo două propoziții după care ne-a adunat foile, a ieșit cu ele pe ușa, s-a întors în câteva minute și am continuat ora, dar "lucrările" niciodată nu ne-au fost înapoiate. Această "ciudățenie" ar fi trecut neobservată și de neluat in seama dacă n-aș fi auzit după numai câteva zile că de fapt fuseseră împrăștiate manifeste scrise de mâna prin oraș iar securitatea bănuind că poate fi vorba de un elev a întreprins o acțiune de căutare in școli, intenționând să descopere făptașul după scris. Am înțeles atunci care era de fapt scopul acelei ciudate dictări. Nu cred că autorul a fost prins, orașul era destul de mic și cred că s-ar fi aflat.Ţîrlea Ion - Targu Jiu Odinioara)

Viziteză pagina de facebook

Acolo poți cunoaște și restul comunității