Primaria Catedrală – Ulița țigăniei

 
    
     Târgu Jiu, înainte de 1877. Fotografia surprinde ceea ce astăzi numim Piața Prefecturii. În partea dreaptă a imaginii se află Biserica Catedrală. Partea nordică a străzii Victoriei , parte din ea prezentă în imaginea alăturată, a purtat și denumirea de Ulița Ţiganiei, iar această denumire i-a fost atribuită cu un motiv bine întemeiat. La începutul secolului XIX, alături case mari, boierești, existente aici, se aflau și bordeie acoperite cu paie sau coceni ale țiganilor robi. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, odată cu dezrobirea lor, reforma neavând și un plan de integrare socială, a făcut ca încă o bună perioadă de timp, familiile romilor să muncească, aproximativ în aceleași condiții ”în ograda” vechilor stăpâni. În 1898, referindu-se la vechile clădiri ale orașului, Alexandru Stefulescu spunea: ”În timpurile de acum nu se mai văd acele case boierești cu pridvoare vaste, aproape de-jur-împrejur , săli mari, tinzi, paratinzi, sagnaisiuri ( săli de așteptare), odăi mari de musafiri, sofragerii de iarnă și de vara, iatacuri și cămări cu arcade, beciuri, pivnițe dedesupt, învelitori de prașilă mai înalte decât casa cu streaşini largi, joase și scoase aproape de doi coţi.” … Aspectul sărăcăcios al Uliţei Ţiganiei, ( în contrast cu al cochetelor străzi: Tudor Vladimirescu si Griviței, care erau străzile de primă importanţă ale orașului la acea vreme) avea să se schimbe în ultimul deceniu al secolului XIX, odată cu pavarea cu piatră cubică, construcția Primăriei peste drum de biserica Catedrală și cu înflorirea negoțului care a dus la o dezvoltare rapidă a zonei. Vorbind acum de vechea Ulită a Ţiganiei care între timp devenise Calea Victoriei, o vom regasi în perioada interbelică ca principala arteră comercială a Târgu Jiului de odinioară. Alte detalii demne de remarcat prezente în imagine țin de arhitectura Bisericii Catedrale. Putem observa forma diferită a acoperișului in partea de apus și prezența supraturlelelor ortodoxe ce printr-o încurcătură aveau să fie înlocuite cu unele catolice ca ulterior din cauza acestei greșeli să fie înlăturate definitiv (episod relatat pe larg într-o postare anterioară).
Ţîrlea Ion - Târgu Jiu Odinioară )

Viziteză pagina de facebook

Acolo poți cunoaște și restul comunității