Iscoada lui Brâncuși – Vasile Cătuț


     Învăţătorul Vasile Cătuţ, “iscoada” lui Constantin Brâncuși la Târgu Jiu. Istoricul Vasile Marinoiu cel căruia i se datorează scoaterea la lumină a relaţei de prietenie dintre Brâncuşi şi Vasile Cătuţ şi a unui inedit document încheiat între cei doi, printre altele menţioneaza: “Revenind la Târgu Jiu şi fiind nevoit să stea aici câte 3-4 luni în anii 1937 şi 1938 pentru a realiza sau a supraveghea executarea lucrărilor la Ansamblul Sculptural, Constantin Brâncuşi a legat câteva prietenii. Astfel, printre aceştia sunt arhitectul oraşului Iulius Doppelreiter cu care a trasat Calea Eroilor, apoi admnistratorul grădinii publice Alexandru Meculescu, doctorul veterinar Micu Marcu, învăţătorul Vasile Cătuţ.[...] Învățătorul era originar din Arcani și avea 65 de ani atunci când l-a cunoscut pe Constantin Brâncuși.” Având o casă peste stradă de intrarea în Grădina Publică, o parte a terenului fiindu-i expropiată de stat pentru a se realiza Calea Eroilor, Vasile Cătuţ este omul potrivit pentru a supraveghea Ansamblul Sculptural de la Târgu Jiu. Brâncuși, nutrind sentimente de încredere și prie-tenie față de învățător, încheie o înțelegere scrisă cu acesta, o înțelegere prin care își ia angajamentul să îl informeze periodic despre starea monumentelor. „Pentru acest serviciu, sculptorul se obliga să-i plătească suma de 200 de lei pe fiecare an. Această înţlegere a fost chiar legalizată prin notariat şi care, probabil, şi-a urmat cursul până la declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial sau poate până la moartea învăţătorului“, mai consemnează istoricul Vasile Marinoiu şi arată conţinutul actului: “Înțelegere de mână. Întocmită în Târgu Jiu, între noi-Brâncuși Constantin-sculptorul și Cătuț Vasile învățătorul, această înțelegere cu original la întâiul, iar copia la secundul, fiind pusă în vigoare din vara leat 1937 și până la sfârșitul zilelor. Astfel, hotărâm și iscălim. 1. Eu, sculptorul Brâncuși Constantin, plătesc cu act notarial către învățătorul Cătuț Vasile lei 200 (două sute) pentru ajutorul dat mie. Așișderea se vor plăti câte altele 200, adică două sute lei pe fiecare an de către mine pentru învățătorul Cătuț Vasile ce astfel are obligația de îmi scrie la Paris despre starea și păstrarea operei mele lăsate la Târgului Jiu de Gorj. 2. Eu, învățătorul Cătuț Vasile, din Târgu Jiu, județul Gorj, mă oblig a scrie despre buna păstrare și starea operei ce o lasă la Târgu Jiu sculptorul Constantin Brâncuși. Scrisorile vor fi trimise la Paris de cel puțin două ori pe an. Totodată certific că am primit suma de 200 de lei, adică două sute lei de la sculptorul Brâncuși Constantin. Cu originalul la sculptorul Constantin Brâncuși și copia la învățător Cătuț Vasile.”   Ţîrlea Ion – Targu Jiu Odinioara )


Viziteză pagina de facebook

Acolo poți cunoaște și restul comunității