Tadeus Cvasnievschi


Salvatorul parcului de la Coloana fără de sfârșit cu copiii si un prieten în Grădina Publică a Târgu Jiului, lângă gardul stadionului ce se afla în construcție. În partea stângă, cu fiica sa, se află Epifan Arsenie, basarabean, șeful Uzinei Electrice, iar în partea dreaptă, inginerul Tadeus Cvasnievschi și fiul său, un băiețel atunci, domnul Gabriel Nicolae Cvasnievschi, sursa acestei fotografii. Este puțin cunoscut meritul inginerului constructor Tadeus Cvasnievschi la zestrea orașului nostru. Dincolo de realizările profesionale, asupra cărora o să revin, aș vrea pentru moment să mă aplec asupra rolului esențial al domniei sale la salvarea parcului Coloanei Infinitului ce s-a aflat în pericolul iminent de a fi desfiintat. În 1952 Sfatul Popular al orașului Târgu Jiu a înaintat Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Construcții din Craiova un plan ce avea ca scop desființarea parcului Coloanei Infinite și transformarea lui într-un cartier de locuințe, loturile create prin parcelarea acestui teren urmând a fi distribuite persoanelor expropriate ce avuseseră terenuri în zona Bazei Tubulare. Deși proiectul care a fost de trei ori înaintat spre aprobare a fost mereu respins , autoritățile locale nu au ținut cont de această decizie și au trecut la lotizarea și împroprietărirea celor expropriați în ciuda avertismentului venit din partea Consiliului de Arhitectură și Construcții care se autosesizase și trimisese către Sfatul Popular din Târgu Jiu o înștiințare prin care se cerea încetarea acestei acțiuni. În aceste condiții, în 1956, ca șef al secției Arhitectură și Sistematizare din cadrul Sfatului Popular Regional Craiova, inginerul Tadeus Cvasnievschi trimite o adresă Consiliului Executiv al Sfatului Regional Craiova prin care solicită imperativ să intervină spre a opri această acțiune și să pedepsească pe cei vinovați. Este de admirat integritatea si atitudinea sa curajoasă ce reiese din această informare prin care cerea nu numai oprirea urgentă a acestei acțiuni, dar și tragerea la răspundere a vinovaților ce au generat această stare de fapt. Drept urmare a demersului domnului Cvasnievschi această “acțiune” a fost sistată și parcul Coloanei Infinite a fost salvat. În continuare am să adaug câteva cuvinte despre ilustrul inginer constructor Tadeus Cvasnievschi, cel ce a a avut un merit însemnat în dezvoltarea arhitecturală a județului Gorj și în special a orașului Târgu Jiu. Născut în România, în 1911, într-o familie cu origini poloneze, Tadeus Cvasnievschi a ajuns pe meleagurile gorjenesti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial unde fiind mobilizat, a participat la execuția lucrărilor pentru realizarea fabricii de armament de la Valea Sadului. Inginer constructor de excepție nu s-a limitat la granițele principalei sale calificări abordând cu un real talent și planșeta de proiectare. De numele lui, se leagă proiectarea și execuția următoarelor edificii: Castelul de Apă, Vechiul Stadion, Sala de Spectacole 23 August, Teatrul de Vară, Școala de pregătire a cadrelor de securitate ( edificiu transformat în spital - spitalul de pe str. Tudor Vladimirescu), Amenajarea Piscicolă ( cunoscută sub denumirea ”Debarcader”), Clădirea din str. Tudor Vladimirescu care într-o perioada a găzduit muzeul orașului ( Muzeul Raional), astăzi proprietate a familiei Mischie, Terasa-Restaurant Doina Gorjului - amplasată în mijlocul parcului, Casa de Cultură Grigore Preoteasa din Novaci, Căminul Cultural Turcinesti, Școala Generala nr.4 Târgu Jiu, Școala Profesională din Peştisani, etc… De-a lungul vieții a avut funcții importante, pe măsura pregătirii și competențelor sale, dintre care amintesc: inginer șef și director al Trustului Județean Gorj, - inginer șef al Trustului Regional Oltenia, seful sectiunii de Arhitectura si Sistematizare din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Oltenia și inginer șef al Trustului Regional de Construcții București. Aduc o caldă recunoștință omului și profesionistului Tadeus Cvasnievschi pentru realizările și faptele sale legate de meleagurile gorjeneşti. ( Ţîrlea Ion - Targu Jiu Odinioara )

Viziteză pagina de facebook

Acolo poți cunoaște și restul comunității